Förskoleklass, grundskola och fritidshem

Mottagningsenheten för nyanlända elever

I Karlstads kommun finns en mottagningsenhet för elever som är nya i svensk grundskola. På mottagningsenheten arbetar lärare med att förbereda inför elevernas skolstart på någon av kommunens skolor.

Kartläggning av kunskaper

På mottagningsenheten hålls ett informationssamtal med vårdnadshavare och elev där elevens språk, skolbakgrund, erfarenheter och intressen kartläggs. Därefter kartläggs elevens kunskaper i litteracitet och numeracitet. Kartläggningarna genomförs på elevens starkaste språk utifrån Skolverkets kartläggningsmaterial. Kartläggningarna ligger sedan till grund för planering av elevens fortsatta skolgång. 

Ansök om skola

Vänd dig till Kontaktcenter för att ansöka om skola för en nyanländ elev.  

Besöksadress: Västra Torggatan 26, Bibliotekshuset
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Telefon: 054 - 540 00 00

Har du frågor eller funderingar inför en framtida skolstart i Karlstad är du välkommen att ta kontakt med oss.

E-post: nyanlandagrundskola@karlstad.se

Varmt välkommen!

Mottagningsenheten för nyanlända elever
Enheten för vägledning och pedagogiskt stöd
Barn- och ungdomsförvaltningen

Uppdaterad den