Skolmat

Måltider att längta till

02:26 min

God näringsrik mat är en förutsättning för att kunna prestera bra i skolan. Vi arbetar aktivt för att både maten och matstunderna ska vara så bra som möjligt.

På våra skolor serverar vi mat som är lagad från grunden. Målet är att minst 75 procent av maten lagas direkt i skolköken.

God mat ger goda resultat

God mat och goda resultat hänger ihop. Därför arbetar kockar och personal med både elever och lärare för att se till så att måltiderna är bra.

Eftersom vi har flera kök så kan matsedlarna variera mellan skolor och förskolor. Vi arbetar med att ha en likartad matsedel även om själva maträtten kan variera. Exempelvis så serverar vi oftast fiskrätter under samma dag. Aktuella matsedlar hittar du på varje skolas hemsida.

Aktuella matsedlar

Du kan också se matsedeln via en webbapp till din mobil. Surfa in på mpi.mashie.com/app och sök upp din skola för att ta del av menyn.

Här kan du läsa mer om appen.pdf

Hållbar mat

Vi arbetar för att maten som serveras ska vara mer hållbar och klimatsmart. Det innebär bland annat att vi minskar matsvinnet, ökar de ekologiska inköpen samt lagar mat med mindre klimatpåverkan. Mer om vårt arbete kan du läsa om under Hållbara måltider.

Uppdaterad den