Naturvård

Naturreservat i Karlstad

Berghäll vid Kärrholmens naturreservat
Berghäll vid Kärrholmens naturreservat

Ett naturreservat är ett mark- eller vattenområde där biologisk mångfald, värdefulla naturmiljöer eller friluftsliv ska skyddas. Naturreservat är den vanligaste skyddsformen. Inom Karlstads kommun finns 18 naturreservat varav fem är bildade av kommunen, Torrakberget, Rustad strandskog, Niklasdals lövskog, Nedre Prostgårdsälvens naturreservat och Ölmans lövskogsraviner.

Länsstyrelse eller kommun fattar beslut om bildande av naturreservat och markägaren kan ersättas genom att marken köps in eller genom intrångsersättning.

Naturreservaten har olika regler

Beroende på områdets specifika skyddsbehov så upprättas särskilda regler och skötselplaner för varje enskilt naturreservat. Det finns alltså inte, som många tror, generella regler kring vad man får eller inte får göra inom ett naturreservat. Ta reda på vad som gäller för varje reservat.

Nedan ser du en lista över alla reservat och vandringsleder inom kommunen:

 • Brattforsheden
 • Dansarebacken
 • Högemon
 • Kaplansholmen
 • Kärrholmen
 • Lämpeshålan
 • Nedre Prostgårdsälven
 • Niklasdals lövskog
 • Nordbyberget
 • Rustad strandskog
 • Råglandaberget
 • Segerstads skärgård
 • Styggvrån
 • Sörmon
 • Timmeröarna
 • Torrakberget
 • Värmlandsskärgården
 • Ölmans lövskogsraviner

Uppdaterad den