Invasiva arter

Så hanterar du kanadensiskt gullris

Närbild på kanadensiskt gullris

Kanadensiskt gullris hör till de invasiva främmande arter som inte finns med på EU:s lista, men som har fått en ökad spridning i kommunen. Kanadensiskt gullris är en högväxt, flerårig ört som blir mer än en meter hög och bildar ofta stora bestånd.

De gula blommorna blommar augusti-september. Då frukten har en hårpensel sprids fröna lätt med vinden. Den kan även sprida sig med hjälp av jordstammar som skjuter upp nya skott.

Bekämpa genom att slå

För att bekämpa kanadensiskt gullris krävs återkommande slåtter minst två gånger per växtsäsong i några år. Växtavfallet lämnas i brännbart på återvinningscentralen i väl förslutna sopsäckar. Metoden kan även kompletteras med bortgrävning av rötter. Dock får inte jordmassor kontaminerade med invasiva främmande arter spridas i naturen utan behöver hanteras på ett säkert sätt för att minimera spridning. Vi har inte ännu någon plats för förvaring av stora jordmassor av den här typen.

Efter du har slagit eller dragit upp växterna så lägger du dem i en sopsäck som du knyter ihop ordentligt eller försluter på annat vis. Tänk på att det inte får vara jord med bland rötterna eller blommorna eftersom det inte går att bränna. Du slänger växterna, rötter och stjälkar på återvinningscentralen Heden i containern ej sorteringsbart. Är det inte så mycket så kan du lägga det i en platspåse och slänga i vanliga soptunnan, hushållsavfall, inte i matavfallet. Du kan även elda mindre mängder trädgårdsavfall på din egen tomt Här kan du läsa mer om att elda trädgårdsavfall och vad du behöver ta hänsyn till. 

Hage med stora mängder kanadensiskt gullris.

Uppdaterad den