Invasiva arter

Så hanterar du parkslide

Stor buske av parkslide med mindre vita blommor på

Parkslide som även kallas falsk bambu är en växt med extrem tillväxttakt, den kan växa ett par decimeter per dygn. Där den etablerat sig bildas bara inom något år täta buskage. Rötterna kan gå upp mot sju meter ner i jorden och kan tränga igenom vattenledningar, asfalt och betonggrunder. Den här arten är mycket svår att bekämpa vilket gör att insatser måste göras i tid för att ha en chans.

Om plantan är relativt ny på platsen finns möjlighet att bekämpa den med regelbunden slåtter, dock förutsätter det att slåtter sker flera gånger under växtsäsong och under flera år. Vid slåtter av plantan måste man vara observant på att nya skott kan skjutas upp flera meter ifrån den ursprungliga platsen. Undvik grävning och rotkapning då det finns risk att nya skott skjuter upp.

Liten växtdel sprider lätt

Arten är inte utbredd i hela kommunen än, men finns på ett flertal platser både inom och utanför tätorterna. För att inte arten ska spridas mer är det viktigt att växtavfallet fraktas i täta plastsäckar till återvinningsstationerna, en liten bit av stjälk kan räcka för att sprida växten vidare.

Efter du har slagit eller dragit upp växterna så lägger du dem i en sopsäck som du knyter ihop ordentligt eller försluter på annat vis. Tänk på att det inte får vara jord med bland rötterna eller blommorna eftersom det inte går att bränna. Du slänger växterna, rötter och stjälkar på återvinningscentralen Heden i containern ej sorteringsbart. Är det inte så mycket så kan du lägga det i en platspåse och slänga i vanliga soptunnan, hushållsavfall, inte i matavfallet. Du kan även elda mindre mängder trädgårdsavfall på din egen tomt Här kan du läsa mer om att elda trädgårdsavfall och vad du behöver ta hänsyn till. 

Kännetecken

Du kan känna igen parkslide genom bland annat genom de tjocka stjälkarna som nästan liknar bambu eller rabarber. 

När skotten är små ser de nästan ut som sparris och växer mycket fort.

När växten får fäste så bildar de snabbt stora buskar.

Uppdaterad den