Invasiva arter

Så hanterar du parkslide

Stor buske av parkslide med mindre vita blommor på

Parkslide som även kallas falsk bambu är en växt med extrem tillväxttakt, den kan växa ett par decimeter per dygn. Där den etablerat sig bildas täta buskage inom bara något år. Rötterna kan gå upp mot sju meter ner i jorden och kan tränga igenom vattenledningar, asfalt och betonggrunder. I dagsläget saknas bekämpningsmetoder som man med säkerhet kan rekommendera eller garantera att de kommer att fungera i alla situationer mot parkslide. Metoder som har visat sig fungera i vissa lägen kan i andra fall resultera i ökad spridning och förvärrade problem.

Liten växtdel sprids lätt

Arten är inte utbredd i hela kommunen än, men finns på ett flertal platser både inom och utanför tätorterna. För att inte arten ska spridas mer är det viktigt att växtavfallet fraktas i täta plastsäckar till återvinningsstationerna, en pytteliten bit av en rot eller stam, endast 0,7 mm, kan räcka för att sprida växten vidare.

Undvik bekämpning om du inte måste

Enligt nuvarande kunskapsläge rekommenderar Naturvårdsverket att man undviker att bekämpa parkslide om man inte absolut måste. Växten triggas av åtgärder och risken är att du inte lyckas få bort den. En felaktig hantering eller bekämpning riskerar istället att leda till ökad spridning. Exempelvis bör du undvika grävning och rotkapning då det finns risk att nya skott skjuter upp.

Håll dig uppdaterad om de senaste råden om parkslide på Naturvårdsverkets hemsida. Här hittar du Naturvårdsverkets senaste råd om parkslide

Planera eventuella åtgärder noggrant

Om du väljer att bekämpa plantan är det viktigt att du planerar genomförandet noga. Att bekämpa parkslide är ett flerårigt åtagande och hela plantan behöver behandlas för att undvika ökad spridning. Om ni är flera markägare som har parkslide på er mark behöver ni däför samråda och planera åtgärderna gemensamt. Det är inte tillåtet att bekämpa parkslide på annans mark utan markägarens tillstånd.

Undvik kemisk bekämpning

Parkslide har en högre tolerans mot kemiska bekämpningsmedel jämfört med många andra arter. Användning av fel kemikalier och i för låga doser riskerar att trigga växten och kan leda till ökade problem. Kemisk bekämpning bör endast tillämpas av yrkeskunniga personer som har kunskap om hantering av parkslide och rådande lagstiftning gällande växtskyddsmedel.

Om du väljer att bekämpa plantan

Vid stora bestånd rekommenderar vi att du tar hjälp av ett företag med dokumenterad erfarenhet av att bekämpa parkslide. Väljer du att åtgärda plantan själv kan möjligtvis en kombination av flera bekämpningsmetoder ge en effekt. Ett sådant exempel är att knäcka och täcka. Metoden innebär att man knäcker av växtens ovanjordiska delar precis under markytan, vid rotkronan, och sedan täcker med markduk. Markduken ska täcka minst en meter utanför beståndet och sedan i sin tur täckas med ett 30 cm lager jord eller grus.

Metoden bör tillämpas innan den första frosten när plantan ännu inte har hunnit skicka ner all näring till rötterna. Det är viktigt att se till att täckningen blir helt tät och inte har några hål där plantan kan ta sig igenom. 

Om du har bestämt dig för att bekämpa parkslide och har gjort en ordentlig handlingsplan så är det viktigt att du tänker igenom hur du hanterar eventuellt avfall. Det är även viktigt att gå igenom kläder och skor så att det inte finns några rester av växtdelar där. Detta eftersom det endast krävs 0,7 mm för att bilda en ny planta. Växtdelar lägger du i en sopsäck som du knyter ihop ordentligt eller försluter på annat vis. Tänk på att det inte får vara jord med bland rötterna eftersom det inte går att bränna. Du slänger växterna, rötter och stammar på återvinningscentralen Heden i containern ej sorteringsbart. Är det inte så mycket så kan du lägga det i en platspåse och slänga i vanliga soptunnan, hushållsavfall, inte i matavfallet. Du kan även elda mindre mängder trädgårdsavfall på din egen tomt Här kan du läsa mer om att elda trädgårdsavfall och vad du behöver ta hänsyn till. 

Kännetecken

Du kan känna igen parkslide genom bland annat genom de tjocka stjälkarna som nästan liknar bambu eller rabarber. 

När skotten är små ser de nästan ut som sparris och växer mycket fort.

När växten får fäste så bildar de snabbt stora buskar.

Uppdaterad den