Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

I2-skogen

I nära anslutning till Karlstads tätort ligger I2-skogens strövområde. Ett mycket populärt naturområde med flera mil grusvägar, motionsspår och stigar i ett varierat skogs- och jordbrukslandskap. Snörika vintrar finns det skidspår i området.

Spår av historien
Bra för rullstol/barnvagn
Korta leder (0-3 km)
Rik flora
"

Flera leder, stigar och grusvägar

I2-skogen passar utmärkt för promenader, joggning, skogs- och cykelutflykter längs med grusvägar och stigar i området. Det finns även markerade vandringsleder.

Naturslingan nära Gustavsberg

Naturslingan är en 2,6 km lång orangemarkerad led. Den går främst i kuperad terräng inne i skogen. Två kortare partier går längs grusväg. Här finns en rastplats utan grillplats. En bra startplats kan vara att ansluta vid Vittrans väg. Här finns en mindre parkingsplats. Följ grusvägen cirka 240 meter in i skogen. Leden börjar ungefär vid informationstavlan. 

Vandringsled nära Råtorp

Längs leden närmast Råtorp hittar du till exempel både Dye domarring och ett skyttevärn sedan tiden då I2-skogen var ett militärt övningsområde. Det finns tre rastplatser längs den nästan 3 km långa leden varav en är en större grillplats med vindskydd. En bra startplats kan vara från Dyevägen. Här finns parkeringsplats och informationstavla. Följ grusvägen Prästvägen 250 meter och följ sedan orange markering.

I utkanten av I2-skogen finns även en vandringsled runt Sandbäckstjärn.

Läs mer om vandringsled runt Sandbäckstjärn

Dye domarring

Dye domarring är en gravplats från järnåldern och enligt Värmlands museum har man hittat de brända benen efter en människa i 20–40-årsåldern samt benen efter en hund i ringen.

Varierad natur

Skogen i området är varierad. Här finns hällmarkstallskog, gran- och tallskog och fuktigare lövskogar i varierande åldrar. Jordbruksmarkerna hyser ängar och får- och kohagar, i norr har en del av jordbruksmarken blivit golfbana.

Flera entréer

I2-skogen har åtta entréer där det finns informationstavlor med kartor som hjälper dig att orientera dig i området. På flera platser i området finns rastplatser med stockbord, eldstäder och bänkar. På några platser finns det även vindskydd. Inom området är motorfordonstrafik förbjuden, med undantag för arrendatorerna, skogsbruksändamål och för vissa arrangemang som är anmälda till kommunen.

Aktiviteter i I2-skogen

Förutom friluftsområde för allmänheten används området för föreningsaktiviteter, jakt, jordbruk, skytte (inom avgränsade skjutbanor) och kommunens eget skogsbruk. Jakten är reglerad till ett begränsat antal lördagar per år.

Bryngfjorden i norr används vintertid som en skidbacke och sommartid är den downhill för mountainbike.

Läs mer om cykelleder i I2-skogen

Läs om motions- och elljusspår i Karlstad

Hitta hit

Området är cirka 1 000 hektar stort och sträcker sig från Skåre och Ilanda i norr ned till Hultsberg och Våxnäs i söder, det avgränsas i öst av järnvägen mot Kil och i väst av riksväg 61/62. Det finns parkeringsmöjligheter runt hela området, som angränsar till flera bostadsområden i Karlstad.