Fritidshem

Våra fritidshem

På fritidshemmen samverkar våra fritidspedagoger med skolan för att skapa goda förutsättningar för eleven. För att underlätta samverkan finns också fritidshemmen i skolans lokaler.

Här kan du se vilka skolor som har fritidshem.

Uppdaterad den