Val av skola

Att byta skola

Önskar du byta skola för ditt barn ansöker du om byte i e-tjänsten Mitt Skolval. 

Ansök om skolbyte i Mitt Skolval

Skolbytesperioder

Du har möjlighet att byta skola för ditt barn vid fyra tilfällen under läsåret. E-tjänsten öppnar två månader innan sista ansökningsdatum.

Sista datum för att ansöka Start i ny skola
15 april 2022 Höstterminen, 15 augusti 2022
2 oktober 2022 Efter höstlovet, 7 november 2022
1 december 2022 Vårterminen, 10 januari 2023
31 januari 2023 Efter sportlovet, 6 mars 2023

Bytesperioderna gäller för byte mellan kommunala skolor.

Du som vårdnadshavare får svar på din ansökan cirka 2-3 veckor innan önskat skolstartsdatum.  

Du som ansökt om byte med start höstterminen 2022 får svar i månadsskiftet april/maj. 

Byte vid flytt inom kommunen

Om ni flyttar inom kommunen har barnet rätt till plats på sin nya garantiskola. Barnet har också rätt att att behålla sin plats på den nuvarande skolan men rätten till skolskjuts kan i så fall upphöra.

Byte av skola i samband med flytt inom kommunen kan göras när som helst men du kan inte ansöka tidigare än två månader innan önskat datum för skolstart. 

Byte från fristående skola till kommunal skola

Byte från en fristående skola till en kommunal skola kan göras när som helst, men du kan inte ansöka tidigare än två månader innan önskat datum för skolstart. 

När beviljas ett byte?

Ett byte kan bara beviljas om det finns plats på den önskade skolan. Om det är fler som vill byta till en skola än det finns platser används kommunens urvalsgrunder för att avgöra vilka barn som ska få plats. 

Om barnet inte får plats på den önskade skolan behåller det sin plats på sin nuvarande skola. 

Att välja en annan skola än garantiskolan kan innebära att ditt barn inte får följa med till samma skola som sina klasskamrater när det sedan är dags att byta skola - till exempel inför högstadiet. Det beror på att platserna i första hand går till de elever som har skolan som garantiskola.

Byta till en fristående skola

Fristående skolor har egna regler för antagning av elever och du kan även behöva ställa dig i deras kö för att få plats. Du kan läsa om reglerna på respektive skolas hemsida. 

Vill du byta till Backa friskola, Thorén Framtid, Stellatus friskola eller Nordic International School gör du ansökan i e-tjänsten Mitt Skolval på samma sätt som till en kommunal skola.

Byte till övriga fristående skolor görs direkt till den fristående skolan.

Byte för deltagare i skolvalet

Har ditt barn deltagit i skolvalet (till förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7) under våren och du inte är nöjd med den skolplacering ni fått kan du ansöka om byte i kommande skolbytesperiod.

Behöver du hjälp?

Välkommen att höra av dig till kommunens Kontaktcenter.

Besöksadress Västra Torggatan 26
Telefon: 054-540 00 00
E-post karlstadskommun@karlstad.se

Uppdaterad den