Val av skola

Flytta till Karlstad

Välkommen till Karlstad! Här kan du läsa om hur du söker plats i kommunal eller fristående grundskola för ditt barn. 

Flytta till Karlstad

Ska ni flytta till Karlstad och vill ha plats i en kommunal skola ansöker du om plats i e-tjänsten Mitt Skolval. Du kan ansöka tidigast två månader innan önskat datum för skolstart. 

Du behöver ange barnets kommande folkbokföringsadress och styrka det med ett hyres- eller köpekontrakt för att vi ska veta vilken som är barnets garantiskola.

Ansök om skola i e-tjänsten Mitt Skolval

Ditt barn har alltid en garantiskola

Ditt barn är alltid garanterad en plats på sin garantiskola utifrån den adress ni kommer bli folkbokförda på.

Om du önskar en annan skola än garantiskolan och det finns fler sökande än det finns platser, används kommunens urvalsgrunder för att besluta om vilka barn som får plats.

Fristående skolor

Fristående skolor har egna regler för antagning av elever. På vissa fristående skolor kan du även behöva ställa dig i deras kö. Du kan läsa om reglerna på respektive skolas hemsida.

Vill du söka till Backa friskola eller Nordic International School gör du ansökan i e-tjänsten på samma sätt som till en kommunal skola. Ansökning till övriga fristående skolor görs direkt till den fristående skolan.

Behöver du hjälp?

Välkommen att höra av dig till kommunens Kontaktcenter.

Besöksadress Västra Torggatan 26
Telefon: 054-540 00 00
E-post karlstadskommun@karlstad.se

Uppdaterad den