Framtidsval

För arbetsgivare

framtidsval header

Framtidens medarbetare finns i skolan. Barn och elever identifierar sig och hittar förebilder som är viktiga i deras framtida yrkesliv redan i yngre åldrar. Du kan vara den förebilden.   

Ni som arbetsgivare kan gynnas långsiktigt genom att inspirera framtidens medarbetare samtidigt som ni får chansen att visa upp och marknadsföra er bransch. Digitala studiebesök, fysiska möten i klassrummet, ta emot en praoelev eller kanske ge elever skarpa uppdrag? Det är exempel på hur skola och arbetsliv kan samarbeta. 

Alla företag har olika förutsättningar att samarbeta med skolan - under flexibla samverkansformer kan du läsa mer om olika möjligheter.

Barn- och ungdomsförvaltningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga (AFS 2012:3). 

Uppdaterad den