Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Pågående och planerade skogsåtgärder

Här kan du se de områden där vi utför, eller planerar att utföra, skogsåtgärder. Det kan handla om röjning, gallring och avverkning.

Håll säkerhetsavstånd


Tänk på att undvika att vistas i de skogsområden där skogsarbetet pågår, det kan vara farligt att vara i närheten av maskinerna då. Om du ändå befinner dig i närheten av en maskin, håll ett säkerhetsavstånd på minst 90 meter, fånga maskinförarens uppmärksamhet och lyssna på dennes eventuella instruktioner.

Var försiktig intill virkesförvaring


När träd avverkats läggs de på hög för att förvaras tillfälligt på kommunens mark, ett så kallat virkesupplag. Det finns risk för personskada om någon klättrar upp på virkesförvaringen och vi avråder därför starkt från detta. Tänk på att inte låta dina barn leka vid eller på dessa högar av fällda träd.

Vi arbetar för att förvara fällda träd så säkert som möjligt genom att tänka till kring läge och höjd för att undvika att virket kommer i rullning om någon skulle klättra upp på det. Vi gör även vad vi kan för att köra bort virket så snabbt som möjligt till industri.

Sidan uppdaterad: 2024-02-22

Hittade du det du sökte på sidan?