Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Miljösamverkan Värmlands och Örebro län

Miljösamverkan Värmlands län och Örebro län är ett samarbete mellan kommunerna och länsstyrelserna i Värmlands och Örebro län. Samarbetet handlar till största delen om att samverka kring arbetet med kommunernas tillsynsarbete på de 20 miljökontoren.

Miljösamverkan Värmland startade i februari 2008 mot bakgrund av de goda erfarenheter som vunnits av samverkansprojekt i andra regioner och län och med beaktande av det alltmer komplexa miljö- och hälsoskyddsarbete som ska utföras med begränsade resurser.

Från och med den 1 januari 2019 kom Örebro läns kommuner och länsstyrelse med och vi blev Miljösamverkan Värmlands och Örebro län istället.

Nyttan med miljösamverkan

Nyttan med miljösamverkan kan sammanfattas i ett antal punkter:

  • Kompetenshöjning – Bidrar till ökad kompetens i kommunernas tillsynsarbete.
  • Samverkan – Leder till effektiv samverkan mellan tillsynsmyndigheterna.
  • Samsyn – Möjliggör en gemensam syn och normer för tillsyn inom regionen.
  • Informationsspridning – Innebär ökad spridning av miljöinformation inom hela regionen.
  • Tids- och resursmässiga effektivitetsvinster – Tydliga effektivitetsvinster i form av fler tillsynsinsatser på kortare tid med samma personalvolym.
  • Profilskapande för regionen.
  • Viktigt bidrag till länsstyrelsernas tillsynsvägledning – Bidrar till att länsstyrelserna kan uppfylla sina uppdrag att ge tillsynsvägledning.
  • Vägledning – Samverkan ger stöd i kommunernas prioritering av tillsynsinsatser.
  • Nätverkande – Aktiva nätverk inom alla förekommande områden på ett miljökontor.

Kontakt

Kansliet ligger under Karlstads kommun

Postadress

Miljösamverkan Värmlands och Örebro län
c/o Karlstads Kommun
651 84 Karlstad

Samordnare

Eddie Persson
Telefon: 054-540 46 55
E-post: eddie.persson@karlstad.se

Bild med text: Miljösamverkan för Värmlands och Örebro län

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida