Miljö och energi

Så här ligger vi till med miljöarbetet

Stenbron en ljuvlig sommardag

Vi sätter miljöfrågorna högt på agendan och arbetar för att skapa ett bra liv för alla som bor och vistas här. Det är precis vad en miljösmart kommun handlar om. Här kan du läsa mer om hur vi ligger till med vårt miljöarbete inom en miljösmart kommun, Aktuell Hållbarhets kommunranking, fossiloberonde fordonsflotta, gröna nyckeltal och klimatbokslut för Karlstads Energi.

En miljösmart kommun

Karlstads kommuns strategiska plan innehåller övergripande mål som visar vilka viktiga områden som politikerna valt ut för att kommunens vision ska nås. Där finns ett antal miljömål som täcker in områdena fossilfri och klimatsmart kommun, ren luft och vatten, inga skadliga ämnen, värna biologisk mångfald och friluftsliv, hållbar konsumtion och internt miljöarbete. Här kan läsa mer om miljömålen och hur långt vi kommit i arbetet.

Här kan du ta del av årliga analysrapporter för våra övergripande miljömål i strategiska planen.

Aktuell Hållbarhets kommunrankning

Under tio år har Aktuell Hållbarhet rankat landets kommunen genom att samla in data som mäter aktivitet och ambition på miljöområdet. 2018 placerade sig Karlstad på en fin femte plats. Läs mer om rankningen och vårt resultat här. 

Gröna nyckeltal

Sveriges Ekokommuner samlar nyckeltal kopplat till miljö för alla medlemskommuner. Syftet med nyckeltalen är att på ett enkelt och konkret sätt visa ifall utvecklingen inom valda områden går mot hållbarhet. Här kan du läsa mer om nyckeltal och hur det går för Karlstads kommun.

Fossiloberoende fordonsflotta

Politikerna vill att vägtrafiken ska vara fossiloberoende år 2030. 2030-sekretariaret har tagit fram indikatorer visar hur långt vi kommit på vägen mot målet. Läs mer om hur det går för Karlstads kommun.

Mot nettonollutsläpp av växthusgaser

Läs mer om hur det går för Karlstads kommun och andra ledande kommuner i Sverige i klimatarbetet mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Föreningen Klimatkommunerna beskriver kommunernas omställningsarbete och vad som behöver göras inom områdena energi, transporter, konsumtion och samhällsplanering. Läs mer om utmaningar och goda exempel från Karlstad och kommuner i Sverige.

Klimatbokslut för Karlstads Energi

Varje år gör Karlstads Energi ett klimatbokslut. Bokslutet för 2017 visar att vi tillsammans har sänkt kommunens utsläpp av koldioxid med 205 000 ton. Det största bidraget lämnar fjärrvärmen. Av resurser som annars skulle gå till spillo kan vi göra el och värme. Bränslet är i första hand rester från skogsindustrin och ditt utsorterade restavfall som inte kan återanvändas eller materialåtervinnas. Läs mer om klimatbokslutet här. 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den