Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Hantera en översvämning

Att vara förberedd på hur man ska agera vid en översvämning underlättar både för den enskilde och för beredskapspersonalen. Nedan följer råd om hur man bör agera vid en översvämning.

Innan en översvämning

Om du bor i ett område med översvämningsrisk bör du se om din fastighet. Som fastighetsägare är du ansvarig för att skydda din fastighet.

Under en översvämning

Lyssna på radio och TV för information. Besök kommunens hemsida: www.karlstad.se eller kommunens Facebooksida. Du kan även söka information på eller ringa 113 13 där du kan få eller lämna information om en kris.

Skydda din fastighet

Försök att täta golvbrunnar, källarfönster och ventiler. Flytta värdefulla föremål så att de ej vattenskadas. Stäng av strömmen till elektriska apparater, det kanske också är nödvändigt att stänga av huvudströmmen. Rör inga elektriska apparater ifall du står på blött golv.

Gå inte genom strömmande vatten

Gå helst inte genom strömmande vatten, det kan vara farligt. Om du måste gå igenom ett översvämmat område ta reda på hur djupt det är innan du går över. Vattenmassorna kan även vara förorenade av spillvatten och kemikalier. Gå inte igenom ett avspärrat område! vägar och gång- och cykelvägar kan vara underminerade och rasa. Se upp för drivande föremål i vattnet.

Kör inte bil genom ett översvämmat område

Du och ditt fordon kan bli stående i vatten som stiger eller svepas med i vattenmassorna. Parkera inte heller fordon nära ett översvämmat område då fordonet kan dras med i vattenmassorna och bli förstört och även göra åverkan på viktig infrastruktur.

Efter en översvämning

När vattnet drar sig tillbaka bör man vara försiktig i områden där översvämningen varit. Hus, vägar, gång- och cykelvägar kan vara underminerade och kan rasa. Om ens hus har varit omgärdat av vatten kan fundamenten ha blivit skadade och det är en risk att vistas i huset. Undersök huset noga för att se om det har blivit skadat.

Rengör och desinficera allt som varit i kontakt med vattnet. Vattnet kan ha varit nedsmutsat med spillvatten och kemikalier.

Kontakta ditt försäkringsbolag om du inte redan gjort det. Dokumentera alla eventuella skador innan du börjar reparationer.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida