Bygglov tillstånd och fastighetsfrågor

Vad ska du göra?

Här hittar du guider för hur du gör för att söka bygglov eller göra en anmälan för de vanligaste ärendena. Titta gärna på filmen innan du sätter igång.

Finns inte din åtgärd med i listan nedan?

Om du inte hittar någon beskrivning över det du ska göra eller vill veta mer om eventuella undatag och regler rekommenderar vi att du går till Boverkets webbplats eller hör av dig till oss. 

boverket.se

Kontakta oss om bygglov och andra lov

Uppdaterad den