Teknik- och fastighetsförvaltningen

Teknik- och fastighetsförvaltningens organisation

Bilden visar teknik- och fastighetsförvaltningens organisationsschema där sex avdelningar ingår. Avdelningen för offentlig utemiljö, markavdelningen, fastighetsavdelningen, serviceavdelningen, VA-avdelningen och staben för de tekniska förvaltningarna.
För att se en större bild tryck på länken i texten nedan.

Teknik- och fastighetsförvaltningen består av sex avdelningar, som i sin tur består av ett antal enheter. Direktör för förvaltningen är Per-Anders Bergman.

Nedan kan du se vilka avdelningar som ingår i teknik- och fastighetsförvaltningen.

  • Avdelningen för offentlig utemiljö
  • Markavdelningen
  • Fastighetsavdelningen
  • Serviceavdelningen
  • VA-avdelningen
  • Staben för de tekniska förvaltningarna

Tryck här för att se en större bild av förvaltningens organisationsschema

Här kan du läsa en broschyr om teknik- och fastighetsförvaltningen

Uppdaterad den