Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Uppleva och göra

E-tjänster

Aktuella e-tjänster

Nyheter

Ungdomar

Mötesplatser för unga

Det finns flera fritidsgårdar och ett Ungdomens hus i Karlstads kommun. Dessutom finns den normbrytande mötesplatsen Våga och Bfree - en mötesplats för HBTQI+personer.

Vattensäkerhet

Du som karlstadsbo och besökare ska känna dig trygg och säker i våra vattennära miljöer därför satsar vi stort på vattensäkerhet i Karlstads kommun.