Förskola och annan pedagogisk verksamhet

Trygghet och trivsel

I våra förskolor och annan pedagogisk verksamhet erbjuds ditt barn en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktiviteter. Vårt mål är att göra våra verksamheter till en rolig och lärorik plats för alla barn som deltar.

I våra verksamheter möts ditt barn av vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen.

Allas lika värde

Varje verksamhet har en plan över trygghetsarbetet. Planen berättar hur förskolan arbetar för att motverka diskriminering och hur man arbetar för att främja alla barns lika värde och rättigheter. Alla barn ska behandlas lika oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

För att på ett naturligt sätt diskutera frågor som rör likabehandling med barnen använder sig förskolorna av olika material och metoder som är anpassade efter barnens och barngruppernas behov och intressen.

Har du som förälder frågor eller synpunkter på tryggheten och trivseln i förskolan eller familjedaghemmet där ditt barn har plats är du alltid välkommen att kontakta förskolans rektor.

Uppdaterad den