Utvecklingsarbete

Bokbryggan

Bokbryggan är ett språkfrämjande arbete för att öka barns intresse för böcker. Varje år utser en arbetsgrupp av pedagoger och barn och elever en ny bok som förskolorna och skolorna ska arbeta med.

Tanken med Bokbryggans arbete är att stimulera barn och elevers språkutveckling genom att öka intresset för böcker, det skrivna språket och det egna läsandet.

I Karlstad kommun finns två Bokbryggor, Lilla Bokbryggan som vänder sig till barn i åldern 1-4 år och Stora Bokbryggan som vänder sig till barn i åldern 5-8 år. Bokbryggan är ett samarbete mellan barn- och ungdomsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen.

Bokbryggorna

Tanken med Lilla Bokbryggan är att lyfta fram ett lekfullt språkarbete med utgångspunkt från småbarnspedagogik.

Tanken med Stora Bokbryggans arbete är att stimulera barn och elevers språkutveckling genom att öka intresset för böcker, det skrivna språket och det egna läsandet.

Bokbryggans böcker

Lärarna får nya idéer

Varje termin anordnas inspirationskvällar då lärarna arbetar med böckernas innehåll och får inspiration om hur man kan arbeta med innehållet tillsammans med barnen. 

I samverkan med KAU och Sundsta-Älvkullegymnasiet arrangeras avslutningsaktiviteter som barnen/eleverna bjuds in till.

Uppdaterad den