Utvecklingsarbete

Bokbryggan

Bokbryggan är ett språkfrämjande arbete för att öka barns intresse för böcker. Varje år utser en arbetsgrupp av pedagoger en ny bok som förskolorna och skolorna ska arbeta med.

Tanken med Bokbryggans arbete är att stimulera barn och elevers språkutveckling genom att öka intresset för böcker, det skrivna språket och det egna läsandet. Totalt beräknas drygt 1800 barn och elever delta i stora bokbryggan och 600 barn i lilla bokbryggan.

Bokbryggan riktar sig till alla barn i åldrarna 1-8 år, men för att möta barnen på deras nivå är det uppdelat i två grupper efter barnens ålder. Lilla Bokbryggan för barn 1-4 år och stora Bokbryggan för barn 5-8 år.

Läs mer om Lilla Bokbryggan

Läs mer om Stora Bokbryggan

Lärarna får nya idéer

Varje termin anordnas idéseminarier, dagar då lärarna arbetar med böckernas innehåll. Det kan handla om att tillverka figurer från böckerna och få inspiration om hur man kan arbeta med med innehållet tillsammans med barnen.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den