Vatten och avlopp

Källaröversvämningar

Alla fastigheter kan drabbas av översvämning i en eller annan form. Orsaken till översvämningen kan vara höga nivåer i vattendrag, intensiva regn, stopp i ledningarna eller en vattenledning som gått sönder. Hus som ligger lågt och hus med källare är mer utsatta för risker.

Minska din risk för vattenskador

Vatten- och fuktskador kostar många miljarder kronor varje år och det går inte att helt skydda sig mot översvämningar. Men som husägare tjänar du alltid på att minimera risken för vattenskador oavsett om de beror på översvämmade sjöar eller läckande vatteninstallationer. 

Om du vet om att det finns risk för översvämning där du bor, kan du som fastighetsägare vidta olika åtgärder för att minska risken för skador, till exempel se till att värdefulla och känsliga varor inte förvaras på golvet i utrymmen som kan vattenfyllas. Försäkringar täcker sällan alla de skador som kan drabba fastigheten i samband med översvämning.

Information 

På dessa sidor har vi samlat information till dig som fastighetsägare som kan vara bra att ha om olyckan skulle vara framme.

Du kan också ladda ner broschyren "Viktigt att veta om källaröversvämningar" och även en blankett för dig som vill anmäla en källaröversvämning till Karlstads kommun.

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Skadeanmälan källaröversvämningar

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den