Vatten och avlopp

Källaröversvämningar

Alla fastigheter kan drabbas av översvämning i en eller annan form. Orsaken till översvämningen kan vara höga nivåer i vattendrag, intensiva regn, stopp i ledningarna eller en vattenledning som gått sönder. Hus som ligger lågt och hus med källare är mer utsatta för risker.

Minska din risk för vattenskador

Vatten- och fuktskador kostar många miljarder kronor varje år och det går inte att helt skydda sig mot översvämningar. Men som husägare tjänar du alltid på att minimera risken för vattenskador oavsett om de beror på översvämmade sjöar eller läckande vatteninstallationer. 

Om du vet om att det finns risk för översvämning där du bor, kan du som fastighetsägare vidta olika åtgärder för att minska risken för skador, till exempel se till att värdefulla och känsliga varor inte förvaras på golvet i utrymmen som kan vattenfyllas. Försäkringar täcker sällan alla de skador som kan drabba fastigheten i samband med översvämning.

Viktigt att veta som fastighetsägare

Vi har samlat information till dig som fastighetsägare som kan vara bra att ha om olyckan skulle vara framme. 

Läs mer om förebyggande åtgärder och vad du som fastighetsägare kan göra för att minska risken för översvämning.

Läs mer om vad du som fastighetsägare kan göra om det blivit översvämning.

Läs mer om försäkring vid översvämning.

Du kan även läsa mer i broschyren Viktigt att veta om källaröversvämningar

Här finns en blankett för dig som vill anmäla en källaröversvämning till Karlstads kommun. Blankett skadeanmälan källaröversvämningar

Uppdaterad den