Vatten och avlopp

Vattenskyddsområden

Karta över vattentäkter och vattenskyddsområden i Karlstads kommun.

Vattenskyddsområden finns till för att skydda vattentillgångar som är viktiga för dricksvattnet.

Målet är att vi och kommande generationer ska kunna dricka ett rent och hälsosamt vatten. Det är inte bara vattentillgångar som används idag som skyddas. Även reservvattentäkter eller sådana vattentäkter som kan vara av vikt för vattenförsörjningen i framtiden kan skyddas.

I Karlstads kommun finns sex vattenskyddsområden. De ligger i Sörmon, Hynboholm, Kattfjorden, Molkom (Sandtorp), Mellerudstorp och Törne.

Vad innebär det att bo eller verka inom ett vattenskyddsområde?

Inom ett vattenskyddsområde finns skyddsföreskrifter, det vill säga bestämmelser som styr vad som är tillåtet och inte för att vattnets kvalitet inte ska hotas. För dig som bor eller har verksamhet inom ett vattenskyddsområde gäller dessa bestämmelser. De handlar om att du måste vara extra försiktig med vattnet och allt som kan förorena vattentäkten.

Vissa saker måste du ha tillstånd för från miljönämnden, andra saker får du inte göra alls, något kräver anmälan. Vad som gäller i ditt område hittar du i skyddsföreskrifterna som finns längre ner på den här sidan. Tänk på att söka tillståndet eller anmäla i god tid. Du behöver tillståndet innan du påbörjar en ny verksamhet.

Bättre skydd för vattentäkterna i Törne och Mellerudstorp

Vattenskyddsområdena Törne och Mellerudstorp med tillhörande föreskrifter är över 50 år gamla och har därför setts över. Ett förslag på reviderade vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter har tagits fram och ansökan är nu inskickad till Länsstyrelsen för fastställande.

Kattfjordens vattenskyddsområde

Här hittar du beslut med föreskrifter och kartor över Kattfjordens vattenskyddsområde:

Beslut Kattfjordens vattenskyddsområde

Skyddsföreskrifter Kattfjordens vattenskyddsområde

Kattfjorden reviderade föreskrifter för §§5, 9, 10

Karta Kattfjordens vattenskyddsområde

Hynboholms vattenskyddsområde

Här hittar du beslut med föreskrifter och kartor över Hynboholms vattenskyddsområde: 

Beslut Hynboholms vattenskyddsområde

Skyddsföreskrifter Hynboholms vattenskyddsområde

Hynboholm reviderad föreskrift §10

Karta Hynboholms vattenskyddsområde

Sörmons, Härtsöga och Östra Sörmons vattenskyddsområde

Här hittar du beslut med föreskrifter och kartor över Sörmons, Härtsöga och Östra Sörmons vattenskyddsområde:

Beslut Sörmons, Härtsöga och Östra Sörmons vattenskyddsområde

Skyddsföreskrifter Sörmons, Härtsöga och Östra Sörmons vattenskyddsområde

Sörmon, Härtsöga och Östra Sörmon reviderad föreskrift §10

Karta Sörmons, Härtsöga och Östra Sörmons vattenskyddsområde

Uppdaterad den