Vatten och avlopp

Vattenskyddsområden

Vattenskyddsomraden
De nyaste vattenskyddsområdena markerade i blått.

Vattenskyddsområden finns till för att skydda vattentillgångar som är viktiga för dricksvattnet.

Målet är att vi och kommande generationer ska kunna dricka ett rent och hälsosamt vatten. Det är inte bara vattentillgångar som används idag som skyddas. Även reservvattentäkter eller sådana vattentäkter som kan vara av vikt för vattenförsörjningen i framtiden kan skyddas.

I Karlstads kommun finns sex vattenskyddsområden. De ligger i Sörmon, Hynboholm, Kattfjorden, Molkom (Sandtorp), Mellerudstorp och Törne.

Vad innebär det att bo eller verka inom ett vattenskyddsområde?

Inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser, skyddsföreskrifter, som styr vad som är tillåtet och inte, för att vattnets kvalitet inte ska hotas. För dig som bor eller har verksamhet inom ett vattenskyddsområde gäller dessa bestämmelser. Det handlar om att du måste vara extra försiktig med vattnet och allt som kan förorena vattentäkten.

Vissa saker måste du ha tillstånd till från miljönämnden, andra saker får du inte göra alls, något kräver anmälan. Vad som gäller i ditt område hittar du i föreskrifterna som du hittar längst ner på den här sidan. Blanketter hittar du under våra e-tjänster. Tänk på att söka tillståndet/anmäla i god tid. Du behöver tillståndet innan du påbörjar en ny verksamhet.

Bättre skydd för vattentäkterna i Törne och Mellerudstorp

Vattenskyddsområdena Törne och Mellerudstorp med tillhörande föreskrifter är över 50 år gamla och har därför setts över. Ett förslag på reviderade vattenskyddsområden och föreskrifter har tagits fram och ansökan är nu inskickad till Länsstyrelsen för fastställande.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den