Vatten och avlopp

Vattenskyddsområden

De nyaste vattenskyddsområdena markerade i blått.

Vattenskyddsområden finns till för att skydda vattentillgångar som är viktiga för dricksvattnet.

Målet är att vi och kommande generationer ska kunna dricka ett rent och hälsosamt vatten. Det är inte bara vattentillgångar som används idag som skyddas. Även reservvattentäkter eller sådana vattentäkter som kan vara av vikt för vattenförsörjningen i framtiden kan skyddas.

I Karlstads kommun finns sex vattenskyddsområden. De ligger i Sörmon, Hynboholm, Kattfjorden, Molkom (Sandtorp), Mellerudstorp och Törne.

Vad innebär det att bo eller verka inom ett vattenskyddsområde?

Inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser (skyddsföreskrifter) som styr vad som är tillåtet och inte, för att vattnets kvalitet inte ska hotas. För dig som bor eller har verksamhet inom ett vattenskyddsområde gäller dessa bestämmelser. Det handlar om att du måste vara extra försiktig med vattnet och allt som kan förorena vattentäkten. Vissa saker måste du ha tillstånd till från miljönämnden, andra saker får du inte göra alls, något kräver anmälan. Blanketter hittar du under våra e-tjänster. Tänk på att söka tillståndet/anmäla i god tid, du behöver tillståndet innan du påbörjar en ny verksamhet.

Aktuellt

I juni 2017 öppnas den ombyggda sträckan av E-18 väster om Karlstad. E18 kommer inte längre gå genom kommunens grundvattentäkt Sörmon. I samband med detta sätter kommunen upp nya skyltar som informerar om vattenskyddsområde Kattfjorden. Vattnet från vänerviken Kattfjorden infiltreras i gruslagren på Sörmon och förstärker det naturliga grundvattenmagasinet. Kommunens produktion av dricksvatten kräver två vattenskyddsområden, ett för grundvattentäkten och ett för vattnet i Kattfjorden.

Vi arbetar för närvarande med att omarbeta skyddsområdena för de kommunala vattentäkter som idag saknar ett fullgott vattenskydd. De vattentäkter som är aktuella för tillfället är Törne och Mellerudstorp grundvattentäkter. Täkterna försörjer Vålberg och Edsvalla tätorter samt Grums tätort.

 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den