Vatten och avlopp

Ulvsby vattenverk

Ulvsby vattenverk levererar vatten till Vallargärdet, Ulvsby.

Fyll inga pooler med kommunalt vatten i Vallargärdet, Ulvsby

I Vallargärdet är den naturliga tillgången till vatten mindre än vid kommunens övriga vattentäkter. För att vi ska klara vattenförsörjningen i Vallargärdet över längre tid är det viktigt att vi prioriterar och använder dricksvattnet till matlagning och hygien, inte till att vattna gräsmattor eller fylla pooler sommartid.

Typ av vattentäkt

Grundvattentäkt

Vilka får vatten från Ulvsby vattenverk?

Boende i Vallargärdet, Ulvsby får sitt vatten från Ulvsby vattenverk

Så renar vi vattnet

  • Filter för att ta bort järn och mangan.
  • Minskning av fluorid
  • Luftning för att ta bort radon.
  • UV-filter (ultraviolett ljus) renar vattnet från mikroorganismer som bakterier och parasiter.

Vattenkvalitet och hårdhet

Livsmedelsverket ställer höga krav på vårt kommunala dricksvatten. Kvaliteten på dricksvattnet i Karlstads kommun är också god. 

Här kan du läsa mer om vilka krav livsmedelsverket ställer och vad ditt dricksvatten innehåller.

Ulvsby vattenverk har en anläggning som minskar vattnets innehåll av fluorid. Anläggningen sänker också vattnets hårdhet som bieffekt av fluoridreningen. Numera är vattnet medelhårt och håller ca 8 ºdH (tyska hårdhetsgrader).

Uppdaterad den