Förvaltningar

Miljöförvaltningen

På miljöförvaltningen arbetar vi med myndighetsutövning, vilket innebär att vi ser till att lagar och regler inom områdena miljö och livsmedel följs. Vi övervakar även miljön i kommunen och ger information, rådgivning och upplysning i olika miljö- och konsumentfrågor – för att Karlstad ska utvecklas på ett hållbart sätt.

Miljöförvaltningen arbetar med tillsyn och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen, miljöbalken, strålskyddslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Vårt uppdrag är att kontrollera att lagstiftningen efterlevs. Det innebär bland annat att tillsynsavdelningen arbetar med handläggning av ansökningar och anmälningar enligt lagstiftningen, men också med tillsyn och kontroll av verksamheter.

I arbetet med miljöövervakning ingår provtagningar och mätningar för att beskriva luft- och vattenkvalitet och följa upp miljöåtgärder.

Arbetar långsiktigt med miljö

På miljöförvaltningen ska vi säkerställa att kommunen och olika verksamhetsutövare tar hänsyn till miljö- och hälsoskyddsfrågor i samhällsplaneringen och i den dagliga verksamheten.

Miljöförvaltningen har en betydelsefull roll i kommunens miljöstrategiska frågor. Hit hör till exempel arbetet med att ta fram transportstrategi, avfallsplan, miljö- och klimatstrategi och energiplan. Vi ansvarar även för myndighetsfrågor inom naturvårdsområdet.

Rådgivning kring frågor som rör miljö och konsument

Rådgivningsavdelningen på miljöförvaltningen har som främsta uppgift att ge råd och information inom områdena konsument, transport, energi, avfall samt Fairtrade och allmänna miljöfrågor.

Rådgivarna vänder sig till dig som är invånare i Karlstad, skolor, föreningar och det lokala näringslivet, men även till kommunens övriga förvaltningar och bolag.

Du som bor i kommunerna Karlstad, Hammarö, Forshaga, Sunne och Torsby har också möjlighet att få hjälp av konsumentrådgivarna. Du som bor i Karlstads, Grums, Hammarö och Kils kommuner får också ta del av rådgivning som rör energi och klimat.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på miljöförvaltningen om du har frågor som rör miljö, livsmedel eller konsument.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den