Utvecklingsarbete

Entreprenörskap, naturvetenskap och teknik

Barn- och ungdomsförvaltningen satsar särskilt på naturvetenskap och teknik i skolan.

Skolutvecklingsprojekt för lärare och elever

Just nu har vi flera pågående projekt för att höja kunskaperna inom naturvetenskap och teknik för både lärare och elever inom de kommunala grundskolorna. Bland annat jobbar elever och lärare från förskola till årskurs 6 med utbildningsmaterialet Naturvetenskap och Teknik för Alla, NTA.

Ett annat projekt är att NO-lärare på både mellanstadiet och högstadiet fortbildas inom naturvetenskap i samarbete med Karlstads Universitet i ett EU-projekt kallat PROFILES.

Laboratoriet

Laboratoriet är platsen där elever och lärare kan utveckla sina kunskaper och sätt att lära naturevetenskap och teknik. Laboratoriet ligger på området Våxnäs i Karlstad och fungerar som bas för det omfattande NTA-projektet.

På Laboratoriet samordas och packas all den utrustning som ingår i NTA-projektet. I laboratoriet finns också en utbildningslokal dit lärare från Karlstads kommun och regionen kan komma för att delta i olika fortbildningar i Naturvetenskap och teknik. Laboratoriet möjliggör en likvärdig utbildning med hög kvalitet i naturvetenskap och teknik för alla Karlstads grunskoleelever.

Mer information

Ulrika Lindenäs, NTA-samordnare 
054-540 35 29
ulrika.lindenas@karlstad.se

Skolutvecklingsprojektet använder sig av NTA som stöd.
Läs mer om NTA här

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den