Eget avlopp

Kretsloppsanpassade torrtoaletter är bra för miljön

Istället för vattentoalett kan du välja en torr lösning. En kretsloppsanpassad torrtoalett är miljövänligare och ofta billigare än en enskild avloppsanläggning med ansluten vattentoalett. Det har utvecklats flera alternativ som till utseendet inte skiljer sig mycket från en vattentoalett. Det finns ett flertal olika varianter där fekalier och urin behandlas eller bryts ner på olika sätt.

Om du väljer en kretsloppsanpassad torrtoalett får du en lägre vattenförbrukning och risken för smittspridning och övergödning av närliggande vatten minskar. Men framförallt är toalettavfallet en resurs om urin och fekalier återförs till kretsloppet. Att kompostera sitt eget toalettavfall och ta tillvara mullen och näringsämnena på den egna tomten är enkelt och är bra för miljön.

Många torrtoaletter att välja mellan

Det finns ett stort utbud av torrtoalettlösningar, till exempel olika förmultningstoaletter och större så kallade multrum och enkla utedass med latrinkompostering. En förbränningstoalett kräver el men ger bara aska som avfall. Vissa torrtoaletter kräver lite utrymme och är lätta att installera. Andra kräver stor plats.

Det finns torrtoaletter som nästan har samma komfort som en vattentoalett, men de kräver mer tillsyn och skötsel för att undvika problem med flugor och lukt. Genom att sortera bort urinen minskar risken för lukt och flugor och de torra fekalierna blir lättare att hantera och kompostera. Om du väljer en torr lösning för toalettavfallet behöver du någon form av avloppsanläggning för bad- disk och tvättvatten, BDT.

Du behöver anmäla installation av torrtoalett

När du ska installera en ny torrtoalett behöver du anmäla detta till miljöförvaltningen, enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna i Karlstads kommun. Här hittar du ansökningsblanketten. 

Blankett för anmälan om torrtoalett/ ansökan om kompostering av latrin

Ventilation

Ventilationen är viktig för att undvika luktproblem. Torra toaletter saknar det luktlås som finns i en vattentoalett, men genom en mekanisk fläkt av själva toalettsystemet kan man undvika luktproblem. Ventilation med hjälp av självdrag fungerar som sämst under den varma årstiden.

Latrinkompostering

Med många torrtoaletter följer latrintunnor som det går att kompostera toalettavfallet i. Du kan också kompostera i en latrinkompost som finns färdiga att köpa eller så kan du bygga en själv. I en latrinkompost komposteras toalettavfallet från ett utedass eller torrtoalett.

Det går utmärkt att kompostera toalettavfallet tillsammans med nedbrytbart hushållsavfall och trädgårdsavfall. Hanteringen av toalettavfall får inte orsaka olägenheter för människors hälsa eller miljön. 

Hämtning av latrin

Om man inte vill eller kan ta hand om sitt toalettavfall själv är hämtning av latrin ett alternativ. Latrinkärl får du av Karlstads Energi AB. Hämtning av kärl sker vid hämtningsstället för hushållsavfall mot särskild taxa. Hämtningsintervall är en gång varannan vecka både för åretruntboende och för sommarabonnenter (femtonde maj till femtonde september). Kontakta Karlstads Energi för mer information.

Här kommer du till Karlstads Energis hemsida

Uppdaterad den