Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Avsluta ditt enskilda avlopp

Om du har anslutit dig till den kommunala ledningen kan du ta ditt enskilda avlopp ur bruk.

När teknik- och fastighetsförvaltningen har anvisat dig en förbindelsepunkt får du koppla ditt avlopp till den kommunala ledningen och ta ditt enskilda avlopp ur bruk. Här är några saker du behöver tänka på.

Anmäl sluttömning av slamavskiljaren

Anmäl att du vill göra en sluttömning av slamavskiljaren till Karlstads Energi, telefonnummer 054-540 71 00. Vänta inte på nästa slamtömning då den sker med avvattnande bil som släpper tillbaka vattnet igen.

Återställ marken vid avloppsanläggningen

När du slutat använda ditt enskilda avlopp behöver du återställa marken där det varit. Du kan göra det på två olika sätt:

1.Gräv upp slamavskiljaren och fyll igen hålet med sand eller jord. Slamavskiljaren kan lämnas till Djupdalens avfallsanläggning (telefonnummer 054-541 71 33) mot en avgift.

2. Låt slamavskiljaren ligga kvar och fyll den med jord för att förhindra att det blidas sättningar i marken när den går sönder. Luftningsrören ska tas bort. Resten av anläggningen (infiltration eller markbädd) kan ligga kvar som de är. Du gör på samma sätt om du har en sluten tank.

Meddela miljöförvaltningen

När du slutat använda din enskilda avloppsanläggning meddelar du oss på miljöförvaltningen genom att göra en anmälan via vår e-tjänst.

Hur lång tid har jag på mig att ansluta till det kommunala avloppet?

Miljöförvaltningen kommer två år efter att du fått en förbindelsepunkt följa upp vilka som inte är anslutna till kommunalt avlopp. Har några frågor är du välkommen att kontakta oss på miljöförvaltningen!

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida