Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Handläggningsavgifter för hushållsavfall och eget avlopp

Här hittar du handläggningsavgifter för ansökningar och anmälningar som berör hushållsavfall och eget avlopp.

Avfall och producentansvar

  • Anmälan om kompostering av matavfall eller förmultningsbart hushållsavfall: handläggningsavgift: 1323 kr
  • Ansökan om inrättande av torrtoalett/kompostering av latrin: handläggningsavgift: 1323 kr
  • Ansökan om förlängt tömningsintervall av slamavskiljare: handläggningsavgift: 1323 kr per timme
  • Ansökan om egen tömning av slamavskiljare och spridning av slam på jordbruksfastighet: handläggningsavgift: 1323 kr per timme

Enskild avloppsanläggning

Avgifter för anordnande av:

  • avloppsanläggning med ansluten vattentoalett för upp till 25 boende: 9 261 kr
  • sluten tank med ansluten vattentoalett: 5 292 kr
  • avloppsanläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten (BDT): 5 292 kr.
  • Anordnande av gemensam avloppsanläggning för 26–200 personekvivalenter: timavgift*
    flera avloppsanläggningar med ansluten vattentoalett vid samma tillfälle på samma fastighet: timavgift*

*Avgift per timme: 1323 kr (år 2023)

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida