Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Förhandsbesked

Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov, kan du först söka förhandsbesked.

Vad innebär ett förhandsbesked?

Förhandsbeskedet är främst för dig som planerar att bygga utanför planlagt område. Det är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är lämpligt att bygga på just den plats som du tänkt dig. Vi bedömer om platsen du vill bygga på är lämplig för det du tänkt bygga, en så kallad lokaliseringsprövning.

När du skickat in en ansökan om förhandsbesked tittar handläggaren på om det är möjligt att tillåta byggnation på platsen du valt. Det beror på hur landskapet ser ut och om det till exempel är möjligt att ordna vatten och avlopp. När ärendet är komplett kommer grannar att få möjlighet att yttra sig.

Vad behövs för att ansöka?

I ansökan om förhandsbesked så ska du beskriva vad du vill bygga och om det är en eller flera tomter som ska styckas av. Du ska också skicka med kartor där du markerar var du vill bygga.

Handlingar att skicka med ansökan

 • Översiktskarta i lämplig skala. Exempelvis 1:2000, 1:5000 eller 1:10000.

 • Skalenlig situationsplan i skala 1:500 eller 1:1000 som redovisar:
  • väderstreck
  • fastighetsgränser och intilliggande byggnader
  • föreslagna gränser för den nya tomten/de nya tomterna eller den tänkta avstyckningen
  • placering av ny byggnad/nya byggnader
  • tänkt in- och utfart samt anslutning till befintlig väg
  • tänkt placering av vatten- och avloppsanläggning.

 • Dricksvattenredovisning. Ett dokument som visar att det finns tillgång till tjänligt dricksvatten på, eller i närheten av, fastigheten. Detta kan göras genom till exempel provborrning.

 • Redovisning av verksamheter i närområdet som kan ha en stor påverkan i omgivningen. Det kan vara till exempel djurhållning, vindkraftverk, grustäkt eller liknande.

Använd gärna kommunens webbkarta för att se fastighetsgränser.

Kostnad

Tänk på att förhandsbesked innebär både handläggning och administration som debiteras enligt kommunens bygglovstaxa.

Så gör du för att ansöka

Du kan ansöka om förhandsbesked i vår e-tjänst. När du använder dig av e-tjänsten kan du enkelt följa ditt ärende och du kan lättare ha kontakt med din handläggare vilket kan göra handläggningstiden kortare.

Om du inte kan använda e-tjänsten så ska du kontakta Kontaktcenter för att få en pappersblankett.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Mer information

Handläggningstid

Det tar ungefär 10 veckor att få ett förhandsbesked från att ärendet är komplett.

Hur länge gäller förhandsbeskedet?

Ett positivt förhandsbesked är giltigt och bindande i två år efter att beslutet vunnit laga kraft. Det betyder att du måste söka bygglov inom den tiden om du vill använda förhandsbeskedet.

Vad kostar förhandsbesked?

Avgiften baseras på en grundavgift som kommunen har bestämt.

Mer information om avgifter. Öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: 2024-06-20

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida