Vatten och avlopp

Världstoalettdagen

VA Toalett

FN har utsett den 19 november till Världstoalettdagen, en dag som ska skapa medvetenhet kring det faktum att många människor i världen i dag lever med stora sanitetsproblem. I år vill Karlstads kommun uppmärksamma vikten av att spola rätt och att toaletten inte är en papperskorg.

Världstoalettdagen 2019

Många av världens länder har inte en fungerande avloppslösning. I Sverige har vi turen att ha ett väl fungerande avloppsystem, men vi har fortfarande saker att jobba med som vi kan göra bättre. På årets världstoalettdag vill vi uppmärksamma vikten av att spola rätt och att toaletten inte är en papperskorg.

Kom och snacka skit med oss

Under tisdagen 19 november, klockan 10.00-15.00, finns några av kommunens experter på vatten och avlopp på plats i Mitt i city. Kom och snacka skit med oss! Om du har frågor om vad som kan spolas ned i toaletten, hur vi jobbar för att värna om vårt vatten eller hur du själv kan bidra, ställ dem till oss.

Från och med klockan 12.00 delar vi ut papperskorgar, i form av pedalhinkar. Det är först till kvarn som gäller. Vi delar ut papperskorgar för att det ska vara lätt att spola rätt och att skräpet hamnar där det ska hamna – i papperskorgen.

Spola rätt!

I Sverige uppmärksammar Världstoalettdagen behovet att spola rätt. Många spolar fortfarande ut våtservetter, tamponger, tops med mera i toaletten. Att spola ner olämpliga saker i toaletten kan orsaka källaröversvämningar och utsläpp av förorenat vatten i naturen. Skräp ska inte i avloppet utan i papperskorgen. Bara kiss, bajs och toapapper ska spolas ner i toaletten.

Snus innehåller kadmium

Visste du att snus och cigaretter innehåller tungmetallen kadmium? När du spolar ner snus eller cigaretter i toaletten så sprids kadmium och andra kemiska ämnen i vårt avloppsvatten och hamnar till slut i naturen. Släng snus och cigaretter i det brännbara hushållsavfallet istället. Skaffa gärna en papperskorg till toaletten där du kan slänga allt möjligt skräp som inte får spolas ner i toaletten.

Kemikalier och läkemedel

Det största problemet i Sverige är att många spolar ner olika typer av kemikalier. Kemikalierna kan störa reningen i reningsverket så att reningen försvåras. Många läkemedel kan inte renas bort utan rinner rakt genom reningsverket ut i naturen. Överblivna kemikalier ska lämnas på en återvinningscentral och överblivna läkemedel ska alltid lämnas till apoteket.

Undvik bakteriedödare

Undvik också att köpa produkter som innehåller bakteriedödande medel eftersom de kan döda de bakterier som sköter reningen.

Har du frågor?

Kontakta Jan Wilhelmsson, VA-avdelningen på telefon 054-540 68 12 eller via e-post  jan.wilhelmsson@karlstad.se, eller Carolin Rådberg, VA-avdelningen på telefon 054-540 68 13 eller via e-post carolin.radberg@karlstad.se

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den