Vatten och avlopp

Hämta en fettratt och återvinn matfett

En bild som visar steg för steg hur du använder en plasttratt för att återvinna matfett

FN har utsett den 19 november till Världstoalettdagen, en dag som ska skapa medvetenhet kring det faktum att många människor i världen i dag lever med stora sanitetsproblem. Karlstads kommun uppmärksammar Världstoalettdagen genom att lyfta fram olika sätt att säkra en hållbar avloppshantering. 2021 delar vi ut miljötrattar eftersom vi vill uppmuntra Karlstadsborna att inte spola ned fett i avloppet.

Från och med den 19 november 2021 kan Karlstadsborna hämta en miljötratt hos Kontaktcenter på Västra Torggatan 26 eller på någon av kommunens återvinningscentraler. Med hjälp av miljötratten kan hushållen både förhindra stopp i avloppsledningar orsakat av matfett som spolats ner och återvinna fett på rätt sätt. Sätt tratten på en plastflaska, häll fettet i flaskan och återvinn det sedan på en återvinningscentral. Antalet trattar är begränsat så det gäller att vara ute i god tid om du vill vara säker på att få en tratt. Det går givetvis lika bra att använda en vanlig tratt för att samla upp matfett.

Här kan du läsa mer om Kontaktcenters öppettider. 

På karlstadsenergi.se hittar du återvinningscentralernas öppettider. 

Lämna in fettet på en återvinningscentral

Miljötratten är en tratt med lock som skruvas på en vanlig PET-flaska. När du har stekt färdigt eller har överbliven olja från en förpackning med inlagd mat, häller du fettet i flaskan och stänger igen locket. Låt varmt matfett svalna först. När flaskan är full, skruvar du av tratten, sätter på en vanlig kork och lämnar flaskan på en återvinningscentral. Stelnat fett i stekpannor torkar du i stället ur med hushållspapper som du sedan slänger i matavfallspåsen.

Fettet som du lämnar in till en återvinningscentral återanvänds som råvara vid tillverkning av drivmedel. Om du slänger fett i restavfallet förbränns det och blir till fjärrvärme. Men det är bättre att återvinna fettet genom att lämna in flaskan på återvinningscentralen.

Miljötratten är tillverkad av återvunnet material. Även uttjänta trattar kan återvinnas om du lämnar in dem på en återvinningscentral.

Fett som hälls i avloppet stelnar

Det är viktigt att inte hälla ut fett och olja i diskhon, som till exempel frityrolja, matolja, inläggningsolja, marinader och stekfett. Matfett som hälls i avloppet stelnar och kan bilda proppar. Till slut kan det bli stopp i ledningarna och det kan leda till översvämningar. Stopp i ledningar är både kostsamma och tidskrävande att åtgärda för kommunen och orsakar olägenheter för de som blir drabbade av översvämning.

Spola rätt

Du vet väl vad som är okej att spola ned i avloppet? Bara kiss, bajs och toapapper. Tänk på att eftersom rengöringsmedel som tvättmedel, diskmedel, tandkräm också ska till avloppet är det viktigt att du väljer så miljövänliga produkter du kan. Genom att tänka på vad du spolar ner i avloppet bidrar du till en renare miljö, renare vatten och att kostnaden för vattenreningen minskar.

Läs mer om vad som är rätt och fel i avloppet.

Har du frågor om avloppet i Karlstad?

Ta kontakt med VA-avdelningen via kommunens Kontaktcenter på telefon 054–540 00 00 eller via e-post karlstadskommun@karlstad.se så hjälper vi dig.

Uppdaterad den