Vatten och avlopp

Världstoalettdagen

VA Toalett

FN har utsett den 19 november till Världstoalettdagen, en dag som ska skapa medvetenhet kring det faktum att många människor i världen i dag lever med stora sanitetsproblem. I år vill Karlstads kommun uppmärksamma plast och varför det är viktigt att det inte hamnar i våra avloppsystem.

Världstoalettdagen 2018

Många av världens länder har inte en fungerande avloppslösning. I Sverige har vi turen att ha ett väl fungerande avloppsystem, men vi har fortfarande saker att jobba med som vi kan göra bättre. På årets Världstoalettdag ligger fokus på att vi ska sluta spola ner plast i avloppet.

Du kan bidra till att minska spridning av plast i våra sjöar och vattendrag

På senare år har problemet med spridning av plast och mikroplast till våra sjöar, hav och vattendrag uppmärksammats allt mer. Det har visat sig att små plastpartiklar, så kallade mikroplaster, sprids i vår marina miljö och dessa är skadliga för vattenlevande djur. Eftersom plast bryts ner långsamt och användningen av plast i samhället är stor riskerar mängder av mikroplaster att hamna i våra sjöar och vattendrag och bli kvar där under lång tid.

Spola inte ner plast

En spridningsväg av plast till våra sjöar, hav och vattendrag är via avloppsvattnet. En stor andel av den plast som hamnar i avloppsvattnet skiljs av vid avloppsreningsverken men en del följer med ut i våra sjöar och vattendrag.

Mikroplastskräpet i avloppsvattnet kommer från en mängd utsläppskällor, till exempel, plastskräp som felaktigt spolats ut i avloppet, textiler, skönhetsprodukter och granuler från konstgräsplaner. Därför kan du hjälpa till genom att inte spola ner plast i toaletten och samla upp små plastpartiklar från exempelvis konstgräsplaner från kläderna innan du lägger dem i tvättmaskinen. På så sätt hjälper du till att vara rädd om miljön.

"Fultorkning" ofta en nödlösning

Vem har inte varit med om att toalettpappret är slut? Och löst situationen med något man har nära till hands? Tyvärr löser vi ofta situationen genom att använda hushållspapper som sedan spolas ner i toaletten, en så kallad ”fultorkning”. En undersökning som YouGov gjort på uppdrag av Svenskt vatten visar att var tredje svensk känner inte till att hushållspapper inte ska spolas ner i toaletten eftersom det riskerar att orsaka stopp och översvämningar. Bara i Karlstads kommun spolas ungefär 99 ton skräp ner i toaletterna varje år.

Hushållspapper är vanligast

Den allra vanligaste fultorkningen är hushållspapper. Hushållspapper och annat svårnedbrytbart papper orsakar stora problem för reningsverk, pumpstationer och för hushållens toaletter. Förutom stopp och översvämningar bidrar ”fultorkningen” till att stora mängder avfall måste rensas bort från galler och ledningar. I Sverige rensas ett kilo skräp per person bort per år från reningsverken, en siffra som stämmer bra överens med Karlstads kommuns egna siffror.

Spola rätt!

I Sverige uppmärksammar Världstoalettdagen behovet att spola rätt. Många spolar fortfarande ut våtservetter, tamponger, tops med mera i toaletten. Att spola ner olämpliga saker i toaletten kan orsaka källaröversvämningar och utsläpp av förorenat vatten i naturen. Skräp ska inte i avloppet utan i papperskorgen. Bara kiss, bajs och toapapper ska spolas ner i toaletten.

Snus innehåller kadmium

Visste du att snus och cigaretter innehåller tungmetallen kadmium? När du spolar ner snus eller cigaretter i toaletten så sprids kadmium och andra kemiska ämnen i vårt avloppsvatten och hamnar till slut i naturen. Släng snus och cigaretter i det brännbara hushållsavfallet istället. Skaffa gärna en papperskorg till toaletten där du kan slänga allt möjligt skräp som inte får spolas ner i toaletten.

Kemikalier och läkemedel

Det största problemet i Sverige är att många spolar ner olika typer av kemikalier. Kemikalierna kan störa reningen i reningsverket så att reningen försvåras. Många läkemedel kan inte renas bort utan rinner rakt genom reningsverket ut i naturen. Överblivna kemikalier ska lämnas på en återvinningscentral och överblivna läkemedel ska alltid lämnas till apoteket.

Undvik bakteriedödare

Undvik också att köpa produkter som innehåller bakteriedödande medel eftersom de kan döda de bakterier som sköter reningen.

Har du frågor?

Kontakta Jan Wilhelmsson, VA-avdelningen på telefon 054-540 68 12 eller via e-post  jan.wilhelmsson@karlstad.se, eller Carolin Rådberg, VA-avdelningen på telefon 054-540 68 13 eller via e-post carolin.radberg@karlstad.se

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den