Vatten och avlopp

Återvinn matfett

En bild som visar steg för steg hur du använder en plasttratt för att återvinna matfett

Med hjälp av en tratt kan hushållen både förhindra stopp i avloppsledningar orsakat av matfett som spolats ner och återvinna fett på rätt sätt. Sätt tratten på en plastflaska, häll fettet i flaskan och återvinn det sedan på en återvinningscentral. Det går bra att använda en vanlig tratt för att samla upp matfett. 

Lämna in fettet på en återvinningscentral

När du har stekt färdigt eller har överbliven olja från en förpackning med inlagd mat, häller du fettet i flaskan med hjälp av en tratt. Låt varmt matfett svalna först. När flaskan är full, tar du av tratten, sätter på en vanlig kork och lämnar flaskan på en återvinningscentral. Stelnat fett i stekpannor torkar du i stället ur med hushållspapper som du sedan slänger i matavfallspåsen.

Fettet som du lämnar in till en återvinningscentral återanvänds som råvara vid tillverkning av drivmedel. Om du slänger fett i restavfallet förbränns det och blir till fjärrvärme. Men det är bättre att återvinna fettet genom att lämna in flaskan på återvinningscentralen.

På karlstadsenergi.se hittar du återvinningscentralernas öppettider. 

Fett som hälls i avloppet stelnar

Det är viktigt att inte hälla ut fett och olja i diskhon, som till exempel frityrolja, matolja, inläggningsolja, marinader och stekfett. Matfett som hälls i avloppet stelnar och kan bilda proppar. Till slut kan det bli stopp i ledningarna och det kan leda till översvämningar. Stopp i ledningar är både kostsamma och tidskrävande att åtgärda för kommunen och orsakar olägenheter för de som blir drabbade av översvämning.

Spola rätt

Du vet väl vad som är okej att spola ned i avloppet? Bara kiss, bajs och toapapper. Tänk på att eftersom rengöringsmedel som tvättmedel, diskmedel, tandkräm också ska till avloppet är det viktigt att du väljer så miljövänliga produkter du kan. Genom att tänka på vad du spolar ner i avloppet bidrar du till en renare miljö, renare vatten och att kostnaden för vattenreningen minskar.

Läs mer om vad som är rätt och fel i avloppet.

Har du frågor om avloppet i Karlstad?

Ta kontakt med VA-avdelningen via kommunens Kontaktcenter på telefon 054–540 00 00 eller via e-post karlstadskommun@karlstad.se så hjälper vi dig.

Uppdaterad den