Vatten och avlopp

Världstoalettdagen

En leksakstoalett står på en strand vid en sjö.

FN har utsett den 19 november till Världstoalettdagen, en dag som ska skapa medvetenhet kring det faktum att många människor i världen i dag lever med stora sanitetsproblem. Vi vill uppmärksamma vikten av att spola rätt och att toaletten inte är en papperskorg.

I Sverige uppmärksammar Världstoalettdagen behovet att spola rätt. Många spolar fortfarande ner våtservetter, tamponger, tops med mera i toaletten. Att spola ner olämpliga saker i toaletten kan orsaka källaröversvämningar och utsläpp av förorenat vatten i naturen. Skräp ska inte i avloppet utan i papperskorgen. Bara kiss, bajs och toapapper ska spolas ner i toaletten.

Läs mer om vad som är rätt och fel i avloppet.

Snus innehåller kadmium

Visste du att snus och cigaretter innehåller tungmetallen kadmium? När du spolar ner snus eller cigaretter i toaletten så sprids kadmium och andra kemiska ämnen i vårt avloppsvatten och hamnar till slut i naturen. Släng snus och cigaretter i det brännbara hushållsavfallet istället. Skaffa gärna en papperskorg till toaletten där du kan slänga allt möjligt skräp som inte får spolas ner i toaletten.

Kemikalier och läkemedel

Det största problemet i Sverige är att många spolar ner olika typer av kemikalier. Kemikalierna kan störa reningen i reningsverket så att reningen försvåras. Många läkemedel kan inte renas bort utan rinner rakt genom reningsverket ut i naturen. Överblivna kemikalier ska lämnas på en återvinningscentral och överblivna läkemedel ska alltid lämnas till apoteket.

Undvik bakteriedödare

Undvik också att köpa produkter som innehåller bakteriedödande medel eftersom de kan döda de bakterier som sköter reningen.

Har du frågor om avloppet i Karlstad?

Ta kontakt med VA-avdelningen via kommunens Kontaktcenter på telefon 054–540 00 00 eller via e-post karlstadskommun@karlstad.se så hjälper vi dig.

Uppdaterad den