Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Översiktsbild över programområdet
Översiktsbild över programområdet

Översiktsbild över programområdet

Alster – möjlighet för 250 nya bostäder i Lungvik

Kommunen har tagit fram ett förslag till planprogram för Lungvik för att fortsätta utvecklingen av ett naturnära och hållbart bostadsområde. Planen innehåller bland annat cirka 200-250 nya bostäder.

Vad innebär planprogrammet?

Planprogrammet syftar till att sätta ramarna för fortsatt planering och utveckling av ett naturnära och hållbart bostadsområde, där terräng, natur- och rekreationsvärden tas tillvara. Det ska finnas en variation av bostadsbebyggelsen för att passa olika skeden i livet, men småhus föreslås dominera bostadsutbudet. Utöver bostäder planeras även förskola, ett aktivitetsfält, utvecklat natur- och friluftsliv och vårdboende.

Planprogrammet innehåller bland annat cirka 200-250 nya bostäder i huvudsakligen småhus, förskola, kollektivtrafik på Busterudsvägen, två nya lekplatser samt satsningar på natur- och friluftsliv.

Tidplan

  • Förslag till planprogram var på samråd under tiden 14 mars - 14 april 2022.

Fakta om projektet

Vem äger marken:

Karlstads kommun och privat

Kommunens kontaktperson:

Sofia Anesäter Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-07-05

Hittade du det du sökte på sidan?