Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

S:a Råtorp-Klaramotet

Planprogrammet tar ett helhetsgrepp på området mellan S:a Råtorp och Klaramotet. Planprogrammet godkändes på stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 22 oktober 2010.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

Syftet med planprogrammet är att ta helhetsgrepp på området mellan S:a Råtorp och Klaramotet för översiktlig markanvändning, gång- och cykelvägar och trafiklösningar.

Programmet skall även ge riktlinjer för gestaltning. Det tar däremot inte ställning till trafiklösningar inom de olika delområdena. Programområdet avgränsas av järnvägen i väster, Sanna Allé i norr, Infanterivägen och E18 i öster samt I2-rondellen och Hagalundsvägen i söder.

Tidsplan

  • Samråd ägde rum under tiden 2 juli – 31 augusti 2010. I
  • Stadsbyggnadsnämnden godkände planprogrammet den 22 oktober 2010.

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida