Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Bråtebäcken

Det råder stor brist på planlagd mark för industriverksamhet i Karlstad. Bråtebäcken har sedan tidigare pekats ut i den översiktliga planeringen och i en industrimarksutredning som ett lämpligt område. Planprogrammet anger riktlinjerna.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

{"X":0.0,"Y":0.0,"Width":1.0,"Height":1.0}

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett planprogram för industriområde Bråtebäcken och syftet är att beskriva förutsättningarna, ange riktlinjer samt att fungera som underlag för kommande arbete med detaljplan.

Bråtebäcken ligger 10 km öster om centrum vid E18 och kommer att erbjuda olika tomtstorlekar för blandad industriverksamhet.

Tidplan

  • Planprogrammet var på samråd till 31 augusti 2011.
  • Planprogrammet godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 23 november 2011.

Fortsättning

Detaljplanearbetet pågår.

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida