Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Södra Järpetan

Syftet med planprogrammet är att ge riktlinjer för en förtätning med ny bostadsbebyggelse i området på mellan Jägartorpet och Järpetavägen (Klaraberg).

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

{"X":0.25,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

I samband med utbyggnad av gång- och cykelväg längs Norra Infarten har kommunala vatten- och avloppsledningar anslutits till fastigheterna i området och det finns kapacitet för ytterligare ett antal hushåll. Det har gjort det möjligt att planlägga området för att komplettera den befintliga bebyggelsen med fler bostäder.

Stadsbyggnadsförvaltningen har därför upprättat ett planprogram som uttrycker kommunens ambitioner och avsikter för området.

Tidplan

  • Samråd ägde rum under tiden 3 – 27 januari 2012.
  • Stadsbyggnadsnämnden godkände planprogrammet den 21 mars 2012.

Fortsättning

Programmet, som kommer att ligga till grund för det fortsatta detaljplanearbetet, anger förutsättningar och förslag till riktlinjer för ny bebyggelse i området. En möjlig förtätning av den befintliga bebyggelsen i området kan innebära ett 20 -tal nya enbostadshus.

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida