Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Universitetsallén

Byggnadsnämnden har godkänt planprogrammet för Universitetsallén den 22 april 2003, § 111.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

{"X":0.2725,"Y":0.0,"Width":0.445,"Height":1.0}

Det område som behandlas i programmet sträcker sig mellan den södra rondellen vid Universitetstorget och E18. I väster begränsas området av befintlig bebyggelse. I öster innefattas även anslutningen mot den befintliga småhusbebyggelsen samt området mellan E18 och Gustaf Frödings gata.

Syftet med programmet är att klargöra förutsättningarna för universitetets fortsatta tillväxt mot söder. Möjligheter till ytterligare exploatering för bland annat företagsetableringar, studentbostäder och service i området ska också utredas. Programmet ska utgöra grund för efterföljande detaljplanläggning.

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida