Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Sundsta

Syftet med programmet är att studera möjligheterna att förtäta området med ny bebyggelse för bostäder och verksamheter, samtidigt som rekreationsvär­dena kring Sundstatjärn bevaras. Planprogrammet ska utgöra underlag för fortsatt detaljplanläggning.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

Programmet visar på möjligheter att bygga bostäder kring Sundstatorg i anslutning till korsningen Rudsvägen-Ringervägen, och längs Drottning Kristinas väg, mellan idrottshuset och Norrstrandskyrkan. Det visar också på möjligheter att utveckla parkmiljön kring Sundstatjärnet och på utvecklingsmöjligheter för Sundstagymnasiet.

Tidplan

  • Samråd om programmet ägde rum 14 december 2012 – 28 januari 2013
  • Stadsbyggnadsnämnden godkände programmet den 20 mars 2013

Fortsättning

Detaljplan för Sundstatorg påbörjades under 2013.

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida