Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Kronoparkens vattentorn - Mandolinen 7, Kronoparken 1:1 m fl

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett planprogram för området som underlag för kommande detaljplaneläggning, enligt PBL 5 kap.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

{"X":0.21,"Y":0.0,"Width":0.76,"Height":1.0}

Området runt Kronoparkens vattentorn ligger strategiskt nära Karlstads universitet. Mellan Campus och universitetet finns brister i gång- och cykelstråken, som upplevs vara ogena och otrygga. Nu planeras att förtäta området med nya bostäder, att länka Frödingshöjd till Sommargatan med en ny gata, att utveckla gång- och cykelstråken och samtidigt bevara delar av skogsområdet för rekreation.

Tidplan

  • Planprogrammet var föremål för samråd fram till den 31 januari 2016.
  • Stadsbyggnadsnämnden godkände planprogrammet den 24 augusti 2016, § 17.

Syftet med programsamrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina boende/hyresgäster.

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida