Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Skutberget

Syftet med planprogrammet är att ge en övergripande bild av Skutbergsområdet och den framtida utvecklingen där. Planprogrammet är ett underlag för kommande detaljplanearbete för olika delar av området.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

Syftet med vision och nytt planprogram

Syftet med visionen är att utreda och lägga fast en målbild för framtida utveckling av frilufts- och rekreationsdelarna på Skutberget. Uppdraget har kompletterats med framtagande av ett nytt planprogram som ska ersätta gällande planprogram från 2011, som i många delar har tjänat ut sin roll och även till viss del är inaktuellt. Visions- och programhandlingen utgör en samlad handling, och har tagits fram parallellt med detaljplanen för den nya temaparken.

Visions- och programhandlingen ska utgöra grund för kommande detaljplaner, upprustning, gestaltning och utveckling av frilufts- och aktivitetsområdet. Den lägger fast markanvändning och övergripande gestaltning av området, samt redovisarersättning för ytor och funktioner inom planområdet för temaparken. Den är också förberedande för hantering av strandskydd, tillståndsfrågor, nya aktiviteter mm. För att beskriva de ekonomiska konsekvenserna av planprogrammet samt prioritera och samordna föreslagna investeringar i tid, har en handlingsplan för åren 2020-2023 tagits fram som en kompletterande del till visionen och planprogrammet.

Gällande handlingar

Godkänd Vision och planprogram för Skutbergets frilufts- och rekreationsområde samt därtill hörande Handlingsplan finner ni nedan under rubriken Handlingar.

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida