Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Centrala Välsviken

Centrala Välsviken ligger cirka 5 km öster om Karlstads centrum. Syftet med programmet är att förbereda för kommande planläggning med avsikt att lösa frågor kring industrimark, handel, kontor, bostäder och för järnvägens expansion.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

{"X":0.18,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Inom programområdet föreslås en fortsatt utbyggnad för både industri- och handelsområden. Planprogrammet prövar även möjligheterna att öppna upp för bostäder och kontor.

Ett markområde reserveras för järnvägens framtida utveckling. Planprogrammet redovisar även förslag på en trafikstruktur för området med möjligheter att sammanlänka Centrala Välsviken med Kronoparken och Södra Kroppkärr. Hänsyn tas till kulturmiljö- och naturvärden i området.

Tidplan

  • Programsamråd ägde rum 15 september och 20 oktober 2011.
  • Stadsbyggnadsnämnden godkände planprogrammet 23 november 2011.

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida