Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Östra Zakrisdal

Syftet med planprogrammet är att tillgodose behovet av ytor för idrott, skola och bostäder inom området. Planprogrammet är ett underlag för fortsatt detaljplanearbete inom respektive delområde.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

{"X":0.16,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Planprogrammet för Östra Zakrisdal hänger samman med stadsutvecklingen som pågår inom "Västkustområdet", som innehåller en stor andel bostäder men saknar ytor för idrott och skola (för de äldre barnen). Ytor för detta möjliggörs inom programområdet.

Tidplan

  • Samråd om planprogrammet ägde rum 9 juli - 30 september 2013.
  • Stadsbyggnadsnämnden godkände planprogrammet den 11 december 2013.

Fortsättning

Området kommer att delas upp i flera detaljplaner. Detaljplan för bostadsdelen påbörjas under 2014.

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida