Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Våxnäs C

Karlstads kommun har tagit fram ett planprogram för Våxnäs centrum där man beskriver planen för hur området ska utvecklas på lång sikt.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

{"X":0.0,"Y":0.0,"Width":1.0,"Height":1.0}
Översiktsbild över Våxnäs centrum

Planprogrammet syftar till att skapa ett bättre fungerande centrum med mer liv och rörelse, fler bostäder och bättre parker och torg.

Tidplan

  • Planen var föremål för samråd 17 november - 19 december 2016.
  • Planprogrammet godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 19 september 2018, § 18.

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida