Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Orrholmen

Syftet med planprogrammet är att ge möjlighet till nya lägenheter i sjönära lägen och i samband med det öka skönhets- och trivselvärdena på Orrholmen. Målet är även att beskriva angreppsätt för renovering av de befintliga bostäderna och öka trafiksäkerheten inom området.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

{"X":0.26,"Y":0.0,"Width":0.605,"Height":0.99588477366255146}

Bakgrunden till att kommunen gjorde planprogrammet var främst den stora efterfrågan på bostäder, främst i de centrala delarna av staden liksom efterfrågan på bostadslägen vid vatten.

I programmet har man studerat fyra olika lägen som man bedömer är lämpliga för förtätning. Ett av de lägena är gräsplanen mellan Orrleken och Orrholmsplan som nu är aktuell för detaljplaneläggning, i samband med att KBAB planerar att bygga två punkthus på den plats som anvisas i planprogrammet.

Tidplan

  • Planprogrammet godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2002.

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida