Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Kanoten

Stadsdelen med bland annat kvarteret Kanoten planeras innehålla både verksamheter, service och bostäder. Målet är att ta tillvara områdets speciella kvaliteter med bland annat närhet till Karlstads centrum.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

Planprogrammet innehåller ett förslag till utveckling av en del av Inre hamnområdet vid Packhusgatan i Karlstad (kvarteret Kanoten m.fl.). Förslaget innebär att området förtätas och kompletteras med både bostäder och verksamheter. Programmet föreslår en byggnation av cirka 350 bostäder och 50 000 kvm för verksamheter.

Planprogrammets syfte är att i ett tidigt skede ange utgångspunkter och principer för kommande detaljplan för området. Planprogrammet diskuterar också områdets betydelse i staden och ett förslag till hur området kan utformas och användas.

Planprogrammet godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 29 januari 2010.

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida