Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Illustrationsbild över planområdet
Illustrationsbild över planområdet framtagen av Göteborgsbaserade arkitektbyrån 02 Landskap i samarbete med Okidoki

Illustrationsbild över planområdet framtagen av Göteborgsbaserade arkitektbyrån 02 Landskap i samarbete med Okidoki

Katrineberg - planprogram

En ny stadsdel med sammanhållen bostadsbebyggelse ska växa fram i Katrineberg.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Om planerna

Ett planprogram med syfte att peka ut inriktningen och möjliggöra den nya stadsdelen godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 20 oktober 2021. Under 2022 har Karlstads kommun genomfört en arkitekttävling för området.

Tävlingen är startskottet för detaljplanearbetet, och det vinnande bidraget kommer ligga till grund för detaljplaneläggningen. En vinnare utsågs i oktober 2022. Nu går arbetet vidare med en detaljplan för hela området.
Det arbetet kan du följa här.

Tidplan

 • Planprogrammet var på samråd mellan 9 mars och 17 april 2020.
 • Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 20 oktober 2021 att godkänna planprogrammet. Vid samma sammanträde gav stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljplan för hela området.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Planprogram för Katrineberg

Vem äger marken:

Karlstads kommun och privata

Kommunens kontaktperson:

Anna Pettersson, stadsbyggnadsförvaltningen
Marie Janäng, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?