Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Zakrisdals verksamhetsområde

Zakrisdals verksamhetsområde är aktuellt för förtätning. Planprogrammets syfte är att utreda möjligheten för tillägg i området i form av bostäder, verksamheter och service.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

Zakrisdals verksamhetsområde (området för den före detta ammunitionsfabriken) är aktuellt för förtätning. Planprogrammets syfte är att utreda möjligheten för tillägg i området i form av bostäder, verksamheter och service.

Planområdet har ett kulturhistoriskt värde och planprogrammet ger riktlinjer för en framtida förtätning. I samrådet av planprogrammet prövades en betydligt högre exploatering än vad som tidigare beskrivits i den fördjupade översiktsplanen för området (FÖP Västkust).

Den exakta exploateringen bedömdes inte kunna fastställas i planprogrammet, eftersom det krävs mer detaljerade studier av hur planerat byggande och marksaneringar inverkar på områdets kulturhistoriska värden. Detta hänvisas till kommande detaljplan(er) i området. Planprogrammet ska ligga till grund för kommande detaljplanläggning.

Tidplan

  • Samråd ägde rum under tiden 10 maj – 25 juni 2010.
  • Stadsbyggnadsnämnden godkände planprogrammet den 26 januari 2011.

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida