Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Del av Rud

Syftet med planprogrammet är att studera möjligheterna till förtätning av bebyggelsen inom området för handel, bostäder och idrott- och rekreationsändamål.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

{"X":0.15,"Y":0.0,"Width":0.72,"Height":1.0}

Tidplan

  • Planprogrammet var på samråd 17 juli - 22 september 2013.
  • Stadsbyggnadsnämnden godkände planprogrammet den 20 november 2013.

Fortsättning

Detaljplan för del av området har påbörjats under 2013.

Sidan uppdaterad: 2023-06-16

Hittade du rätt information på sidan?

Innehåll på sida