Planprogram

Planprogram för Jakobsberg

Flygbild över området

Stadsbyggnadsnämnden har godkänt planprogrammet för Jakobsberg den 20 maj 2015.

Jakobsberg – Karlstads gamla flygplats – kommer på sikt att omvandlas till en ny stadsdel med 1500-2000 bostäder, skola, förskolor, lekplatser, butiker, golfbana, hamn, mm. Med en ny bro över västra älvgrenen kommer man att ha cykelavstånd till Bergvik, och samtidigt har man nära till både Karlstads centrum, sjukhuset, Mariebergsskogen, deltaområdet och många andra intressanta målpunkter. Det kommer att finnas bostäder av alla slag, från småhus till högre flerbostadshus, och för olika boende- och upplåtelseformer. Det planerade Karlstadsstråket (ett kollek­tivtrafikstråk med hög standard) passerar genom området.

Planprogrammet godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 20 maj 2015.

Uppdaterad den