Ilandaskolan

Ilandaskolan

Välkommen till Ilandaskolan! Ilandaskolan är en grundskola och grundsärskola med cirka 500 elever från årskurs 7-9. Skolan är organiserad utifrån fyra elevarbetslag. Vi fokuserar på förebyggande och främjande elevhälsoarbete.
Skolan är vackert belägen vid Ilandatjärn med närhet till Stodeneskogen och fina idrottsanläggningar vid Härtzöga IP.

Uppdaterad den