Ilandaskolan

Kvalitetsarbete

Vi arbetar för att ständigt utveckla vår verksamhet. Utvärdering av verksamheten görs fortlöpande. Detta ligger sedan till grund för skolans utvecklingsarbete.

Kvalitetsarbete

Karlstads kommun har beslutat om att årligen genomföra kund- och brukarundersökningar för samtliga förvaltningar och bolag.
Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun.
Undersökningen gäller elevers uppfattning om arbetsro, trygghet, inflytande och allmän trivsel i skolan.

Utvecklingsarbete  

Från Karlstads kommuns sida syftar undersökningen till att ge information om kvaliteten inom de skolor som finns i kommunen, att ge underlag för val av skola samt även ge underlag för utvecklingsarbete på skolorna. Undersökningen vänder sig till elever i årskurs 9.

Utvärdering

I vårt kvalitetsarbete utvärderar vi även de mätningar av elevers kunskaper som regelbundet görs i årskurs 9, nationella prov och betyg.

Uppdaterad den