Råtorpsskolan

Elev- och föräldrainflytande

Vi strävar ständigt efter att utveckla och förbättra vår verksamhet och då är dina åsikter mycket viktiga.  

Vi ser gärna att du som förälder tar kontakt med oss och kommer med synpunkter på vår verksamhet.Ta gärna kontakt direkt med den pedagog som har ansvaret för just ditt barn.

En positiv utveckling för ditt barn förutsätter goda möjligheter för dig som förälder att föra fram klagomål. Vårt mål är att ni alla skall känna att all personal snabbt och konstruktivt tar hand om ditt klagomål och därför är det viktigt att ni alla vet vart ni ska vända er.

Karlstads kommuns Klagomålsrutin

Uppdaterad den